AKT O USŁUGACH CYFROWYCH

Poniżej publikujemy informacje wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Informacja o punktach kontaktowych (art. 11 i 12 aktu o usługach cyfrowych)

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych: BOK@firma.interia.pl

Punkt kontaktowy dla odbiorców usług: BOK@firma.interia.pl
Formularz zgłaszania nielegalnych treści (art. 16 aktu o usługach cyfrowych)

Poniżej udostępniamy link do formularza do dokonywania zgłoszenia obecności w usłudze Strefa.pl określonych informacji przekazanych przez użytkowników usługi Strefa.pl, które osoba zgłaszająca uważa za nielegalne treści, tj. takie, które są niezgodne z regulaminem usługi lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.