FTP

Przy pomocy oprogramowania FTP moesz "wrzuci" lub "cign" dowolny plik (zdjcie, tekst, itp.) na lub z serwera STREFA.PL.

FTP czyli File Transfer Protocol jest standardowym protokoem sucym do transmisji plikw poprzez sie Internet. Jeli chcesz wykorzysta to rozwizanie (np. wgra plik z domowego komputera na konto www), musisz zna: swj adres FTP oraz dane identyfikacyjne konta (nazwa i haso potrzebne do zalogowania si).

Najwygodniej do tego celu uy programu Windows Commander, ktry mona pobrac za darmo w sieci.

Na pocztku naley ustawi program tak, aby poczy si z wasnym serwerem FTP. W tym celu wywoujemy poprzez:

CTRL + F lub z menu Commands/FTP Connect...

okno ustawie FTP, zatytuowane Connect to FTP server. Nastpnie tworzymy poczenie z kontem poprzez przycisk z prawej strony o nazwie New Connection. Pojawia si okno FTP: Connection details, ktre w zaleznoci od wykupionego konta w STREFA.PL wypeniamy w sposb nastpujcy:

w domenie nazwa.strefa.pl:

Session: dowolna nazwa, np. Konto STREFA.PL
Host name (Port) : ftp.strefa.pl
User name: nazwa_uzytkownika+nazwa.strefa.pl
Password: poda haso
Remore Dir: nie wypenia
Local dir: poda lokalizacj wasnej strony na wasnym komputerze (mona posuy si klawiszem >>)
Send Commands: nie wypenia
Server type: Auto-detect
Use firewall: nie zaznacza (chyba, e czysz si z sieci lokalnej - skontaktuj si wtedy ze swoim administratorem i ustal sposb czenia si z kontem na STREFA.PL)
Use passive mode for transfers: nie zaznacza (chyba, e wystpuj problemy z poczeniem i komunikaty w rodzaju Can't build data connection)

w domenie klienta:

Session:
dowolna nazwa, np. Konto STREFA.PL
Host name (Port):ftp.strefa.pl
User name: nazwa_uzytkownika+wlasna_domena.pl
Password: poda haso
Remore Dir: nie wypenia
Local dir: poda lokalizacj wasnej strony na wasnym komputerze (mona posuy si klawiszem >>)
Send Commands: nie wypenia
Server type: Auto-detect
Use firewall: nie zaznacza (chyba, e czysz si z sieci lokalnej - skontaktuj si wtedy ze swoim administratorem i ustal sposb czenia si z kontem na STREFA.PL)
Use passive mode for transfers: nie zaznacza (chyba, e wystpuj problemy z poczeniem i komunikaty w rodzaju Can't build data connection)

Po zatwierdzeniu tej konfiguracji klawiszem OK, w oknie Connect to FTP server pokazuje si nowe poczenie FTP z Konto STREFA.PL. Moesz teraz je uruchamia, zaznaczajc je i wciskajc klawisz Connect.

Pliki i katalogi mona kopiowa przy uyciu klawisza F5 lub przecigajc je mysz. Przedtem jednak Windows Commander wywietla niewielkie okno o nazwie Upload, w ktrym zatwierdzamy kopiowanie. Warto zastanowi si nad opcj Convert file names to lowercase, ktra moe ocali lub zrujnowa Twoj stron. W przypadku, gdy na Twoich stronach (plikach HTML) s zamieszczone obrazki z nazwami zoonymi wycznie z malych liter, naley uy tej opcji. Jeli jednak w kodzie HTML odwoujesz si do plikw o nazwach z mieszanymi literami (duymi i maymi) lepiej nie uywaj tej konwersji nazw do maych liter. To samo dotyczy katalogw, plikw Flasha, archiww ZIP i innych plikw, wcznie z dokumentami HTML - jednym sowem - wszystkiego.