instrukcje konfiguracji: Microsoft Outlook

W oknie gwnym wybierz z menu Narzdzia pozycj Ustawienia kont...:

Pojawi si okno Ustawienia kont.
Wybierz przycisk Nowy w zakadce Poczta e-mail:Pojawi si okienko Dodawanie nowego konta e-mail - wybierz tu opcj Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP i kliknij przycisk Dalej


Zaznacz opcj Rcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerw i kliknij Dalej:


W oknieDodawanie nowego konta e-mailktre si pojawi zaznacz opcjInternetowa poczta e-mail:


Uzupenij pola:

- w poluImi i Nazwiskowpisz odpowiednie dane (identyfikacja nadawcy),
- w polu adres e-mail wpisz peny adres email nazwa_konta@nazwa_domeny
- w polu Serwer poczty przychodzcej wybierz POP3
-
w polu Serwer poczty przychodzcej wpisz poczta.strefa.pl
- w polu Nazwa uytkownika wpisz nazwa_konta+nazwa_domeny (np. nazwakonta+nazwa.strefa.pl , nazwakonta+domena.pl itd.)
- w polu Haso wpiszTwoje haso

Uwaga!
Bezpieczniej jest nie wpisywa w tym miejscu swojego hasa, gdy wtedy kady, kto ma dostp do Twojego komputera, moe odebra Twoj poczt.
Jeeli nie wpiszesz tutaj hasa, zostaniesz poproszony o jego podanie w momencie odbierania poczty,

Teraz kliknij przycisk Wicej ustawie


W okienku ktre si pojawi wejd do zakadki Serwer wychodzcy i tu zazanacz opcj Serwer wychodzcy (SMTP) wymaga uwierzytelnienia i Uyj tych samych ustawie, co mj serwer poczty przychodzcej:

Wybierz zakadkZaawansowanei zaznacz opcj Ten serwer wymagazaszyfrowanego poaczenia (SSL) dla serwera POP3 i a w poluUyj poczenia szyfrowanego nastepujcego typuwybierzTLS.

Jeli chcesz aby wiadomoci po cignieciu programem pocztowym pozostaway na serwerze zaznacz dodatkowo opcj: Pozostaw kopie wiadomoci na serwerze

Zatwierd zmiany klikajcprzycisk OK

zakocz konfiguracjkilkajc przyciskZakocz

Konfiguracja zostaa zakoczona. Od teraz poczta bdzie przesyana poprzez program pocztowy. W celu sprawdzenia poprawnoci instalacji konta, wybierz z grnego menu pozycj Wylij i odbierzi tu wybierz skonfigurowane przed chwil konto.

Program poczy si z serwerem (jeli nie podano hasa poprosi o autoryzacj) i odbierze poczt.